top of page
TRIZ method_stock image KR_edited.jpg

TRIZ methode

Wat is de TRIZ-methode?

TRIZ is een acroniem voor "theorie van inventief probleemoplossen" in het Russisch (Teoriya Resheniya Izobretatelskikh Zadatch). Het is een systeem van innovatieve probleemoplossing dat is gebaseerd op het idee dat er bepaalde patronen zijn in de manier waarop problemen worden opgelost en dat deze patronen kunnen worden geïdentificeerd en gebruikt om nieuwe oplossingen te vinden. 

De TRIZ-methode is gebaseerd op het idee dat er universele wetten zijn voor de ontwikkeling van technologie en dat deze wetten kunnen worden gebruikt om nieuwe oplossingen te vinden voor problemen. De methode maakt gebruik van een gestructureerde aanpak om het probleem te analyseren, de beperkingen te identificeren en vervolgens verschillende creatieve technieken te gebruiken om nieuwe oplossingen te vinden. 

Hoe werkt de TRIZ-methode?

De TRIZ-methode bestaat uit verschillende stappen die je kan volgen om een probleem op te lossen. Hieronder volgen de belangrijkste stappen: 

 1. Identificeer het probleem en verzamel informatie. 
  De eerste stap in de TRIZ-methode is het identificeren van het probleem dat je wil oplossen. Verzamel vervolgens alle informatie die je kunt vinden over het probleem, inclusief de geschiedenis van het probleem, de huidige status en alle beperkingen.
   

 2. Analyseer het probleem. 
  Nadat je de informatie hebt verzameld, moet je het probleem analyseren en de beperkingen identificeren. Dit kan helpen om de oorzaak van het probleem te begrijpen en om creatieve oplossingen te vinden. 
   

 3. Zoek naar analogieën
  Een van de belangrijkste technieken in de TRIZ-methode is het zoeken naar analogieën. Dit betekent dat je op zoek gaat naar vergelijkbare problemen in andere sectoren of disciplines en probeert te begrijpen.
   

 4. Maak gebruik van TRIZ-tools. 
  De TRIZ-methode maakt gebruik van verschillende tools en technieken om creativiteit te stimuleren en nieuwe oplossingen te vinden. Deze omvatten tools zoals de "40 principes van inventief probleemoplossen" en de "su-field analyse". 
   

 5. Genereer ideeën. 
  Na het analyseren van het probleem en het gebruik van de TRIZ-tools, is het tijd om ideeën te genereren. Gebruik brainstormsessies en andere creatieve technieken om zoveel mogelijk ideeën te bedenken. 
   

 6. Selecteer de beste oplossing. 
  Nadat u een lijst met ideeën hebt gegenereerd, is het tijd om de beste oplossing te selecteren. Overweeg de voor- en nadelen van elke oplossing en kies degene die het beste past bij de beperkingen en eisen van het probleem.
   

 7. Implementeer de oplossing. 
  Zodra u de beste oplossing hebt geselecteerd, is het tijd om deze te implementeren. Zorg ervoor dat u de benodigde middelen hebt en dat u een plan hebt om de oplossing succesvol te implementeren. 

Tips
 1. Gebruik de TRIZ-methode regelmatig. 
  Om je creativiteit te vergroten, is het belangrijk om de TRIZ-methode regelmatig te gebruiken. Dit kan je helpen om de methode beter te begrijpen en om meer vertrouwen te krijgen in je vermogen om creatieve oplossingen te vinden. 
   

 2. Werk samen met anderen. 
  Wanneer je de TRIZ-methode gebruikt, kan het helpen om samen te werken met anderen. Dit kan je helpen om verschillende perspectieven en ideeën te krijgen en om nieuwe en innovatieve oplossingen te vinden. 
   

 3. Stel uitdagende vragen
  Een van de sleutels tot het gebruik van de TRIZ-methode is het stellen van uitdagende vragen. Dit kan je helpen om nieuwe ideeën en perspectieven te vinden en om de beperkingen van het probleem te begrijpen. 

   

 4. Blijf open-minded. 
  Om je creativiteit te vergroten, is het belangrijk om open-minded te blijven en nieuwe ideeën en perspectieven te verwelkomen. Dit kan je helpen om nieuwe oplossingen te vinden die je anders misschien niet zou hebben bedacht. 

bottom of page