top of page
close-up-of-an-opened-dictionary-showing-the-word-2021-08-26-15-42-19-utc.jpg

101 definities 
van creativiteit

Wat is creativiteit? Wat is haar definitie? En laat creativiteit zich wel in één enkele definitie vangen? En zo ja, hebben we het dan nog wel over creativiteit? Questions, questions.

Enfin, met deze lijst kom je al een heel eind. Of dat is toch de intentie.

01  - De korte : Scheppend vermogen(bron: Van Dale)

02 - De brede : Het gebruik van verbeelding of originele ideeën om iets te creëren (bron: Oxford Dictionary)

03 - De doordachte: Artistieke of intellectuele vindingrijkheid (bron: Collins Dictionary)

04 - De talige : Mentale karakteristieken die een persoon toelaten buiten de kaders te denken, wat resulteert in een innovatieve of andersoortige aanpak van een specifieke taak (bron: Business Dictionary)

05 - De simpele : Ons brein dat doet wat het doet (bron: onbekend)

06 - De pragmatische : Het kruispunt van schijnbaar ongerelateerde onderwerpen zien en ze combineren tot iets nieuw (bron: Brian Clark) 

07 - De magische : Met niets beginnen en met iets eindigen. Iets interpreteren dat je zag of ervoer en het zo verwerken dat het er anders uitkomt dan het erin ging (bron: Henry Collins) 

08 - De grootse : Universums bouwen uit het niets (bron: Danny Sullivan)  

09 - De intuïtieve : Putten uit je ziel en intuïtie en loslaten dat het je gidst bij wat je maakt (bron: Bernadette Jiwa) 

10 - De marketeer-achtige : De wereld iets geven waarvan hij niet wist dat hij het mistte (bron: Daniel Pink) 

11 - De avontuurlijke : Naar onverwachte plaatsen gaan (bron: Shane Snow) 

12 - De eerlijke : Slimmer kopiëren (bron: Lisa Barone) 

13 - De bochtige : Creativiteit is denken met een bochtje (bron: Ed van Leeuwen) 

14 - De communicatieve : Creativiteit is het zien en communiceren van ideeën op manieren die uniek, meeslepend en onverwacht zijn (bron: Lee Odden) 

15 - De gedeeltelijke :Creativiteit is een deel inspiratie, een deel motivatie (bron: Ann Hadley) 

16 - De relationele : Het vreemde partnerschap tussen het werk van de mens en het mysterie van inspiratie (bron: Elizabeth Gilbert) 

17 - De evidente : Wat voor jouw en ieders neus ligt, en er iets nieuw van maken (bron: Austin Kleon) 

18 - De no nonsense : Gewoon iets maken (bron: Sonia Simone) 

19 - De hoopvolle : Creativiteit brengt iets goeds in de wereld dat anders niet zou hebben bestaan. De nobele daad om donkerte terug te dringen en hoop te geven boven wanhoop (bron: Jeff Goins) 

20 - De eloquente : Patronen zien die anderen niet zien en die effectief communiceren (bron: David Meersman Scott) 

21 - De onzichtbare : Iets zien wat anderen niet zien en dat verwerkelijken (bron: Hugh Howey) 

22 - De gepatenteerde : Iets nieuw dat nuttig is en verrast (bron: Amerikaans Patenten Bureau) 

23 - De maagdelijke : Creativiteit is ABCD: Always be Connecting the Dots (bron: Sir Richard Branson) 

24 - De procesmatige : Creativiteit is het proces van het hebben van originele ideeën die van waarde zijn (bron: Sir Ken Robinson) 

25 - De productieve : Creativiteit is het produceren van iets origineel en bruikbaar. Er is nooit één goed antwoord. Creatief zijn, behoeft divergent denk en convergent denken (bron: Bronson en Merryman) 

26 - De baanbrekende : Creativiteit is het vermogen om traditionele ideeën, regels en verbanden te overstijgen, om zo zinvolle, nieuwe ideeën, originaliteit en verbeelding te creëren (bron: onbekend) 

27 - De overbodige : Creativiteit is alles wat je niet hoeft te doen (bron: Brian Eno) 

28 - De experimentele : Creativiteit is uitvinden, experimenteren, groeien, risico's nemen, regels breken, fouten en plezier maken (bron: Mary Lou Cook) 

29 - De ongetemde ; Creativiteit is een ongetemde geest en een gedisciplineerd oog (bron: Dorothy Parker) 

30 - De eenvoudige : Creativiteit is meer dan alleen maar verschillend zijn. Het eenvoudige onwaarschijnlijk eenvoudig maken, dat is creativiteit (bron: Charles Mingus) 

31 - De non-competitieve : Creativiteit is geen wedstrijd (bron: Autumn Skyhall) 

32 - De beloftevolle : Creativiteit maakt meer mogelijk dan het verleden waarschijnlijk maakt (bron: Jim van den Beuken) 

33 - De uitbundige : Leven in mogelijkheden en overvloed, eerder dan beperking en schaarsheid (bron: CJ Lyons) 

34 - De atletische : Creativiteit is atletiek van de hersenen (bron: Igor Byttebier) 

35 - De bescheiden : Creativiteit lijkt me nogal een hoogdravend woord voor het werk dat ik tussen nu en dinsdag moet doen (bron: David Ogilvy) 

36 - De disfunctionele : Dit werkt wellicht niet (bron: Seth Godin) 

37 - De individuele : Het doen verschijnen van een nieuw, relationeel product dat groeit uit de unieke persoonlijkheid van het individu (bron: Carl Rodgers) 

38 - De gemengde: Het zich voordoen van een mengeling van een nieuw en waardevol iets (bron: Henry Miller) 

39 - De sociale : Het vermogen om nieuwe combinaties van sociale meerwaarde te maken (bron: John Haefele)  

40 - De impactvolle : Creativiteit is eender welke daad, idee of product waardoor een bestaand domein verandert, of een bestaand domein verandert in een nieuw (bron: Mihaly Csikszenthihalyi) 

41 - De toegewijde : Creativiteit behoeft passie en toewijding. Zo toont ze ons bewustzijn wat voordien verborgen bleef en wijst ze naar nieuw leven (bron: Rollo May) 

42 - De cerebrale : Eender welk denkproces dat originele patronen vormt en uitdrukt (bron: Herbert H.H. Fox) 

43 - De opmerkzame : Creatief denken ziet vertrouwde zaken in een nieuw licht, graaft onder de oppervlakte en vindt eerder onontdekte patronen en verbanden tussen ongerelateerde fenomenen (bron: Roger von Oech) 

44 - De vrijblijvende : Vlotheid, flexibiliteit, originaliteit en soms uitwerking (bron: E. Paul Torrence) 

45 - De kenmerkende : Creativiteit wordt gekenmerkt door het vermogen of kracht om te creëren, om nieuwe vorm te geven, om door middel van verbeeldingskracht iets nieuw te doen ontstaan of maken (bron: Webster's  woordenboek) 

46 - De full-contact : Creativiteit betekent je ideeën full-contact en in full-color uitdrukken. Het is de zone waar grootse en nuttige zaken worden gecreëerd (bron: Pam Slim) 

47 - De onbeholpen : Gewoon iets maken. Misschien is het flut, of onbeholpen, en misschien niet klaar voor prime time. Maar als je iets maakt, ben je creatief ( bron: Sonia Simone) 

48 - De ontnuchterende : Een woord dat mensen gebruiken wanneer ze slim willen overkomen tijdens conversaties over abstracte zaken. Ik? Ik probeer abstracties te vermijden (bron: Jon Morrow) 

49 - De modebewuste: Creativiteit komt voort uit een conflict van ideeën (bron: Donatella Versace) 

50 - De plezante: Creativiteit is intelligentie die lol heeft (bron: George Scialabbe) 

51 - De foute : Creativiteit is jezelf toelaten fouten te maken. Kunst is weten welke fouten bij te houden (bron: Scott Adams) 

52 - De Poolse : Iets uit niets creëren (bron: Maciej Kazimierz Sarbiewski) 

53 - De Griekse : Creativiteit is een aangeboren 'gave', voorbij het begripsvermogen van de gewone sterveling. Ze is het resultaat van goddelijke inspiratie (bron: naar Plato) 

54 - Nog een Griekse : Creativiteit wordt gegenereerd door bewustzijn, beraadslaging, de intelligente en rationele geest (bron: naar Aristoteles) 

55 - De freudiaanse : Creativiteit is het resultaat van onbewuste, primaire processen (bron: Sigmund Freud) 

56 - De gefaseerde : Creativiteit is voorbereiding, incubatie, illuminatie en verificatie (bron: Graham Wallas) 

57 - De bevrijde: Creativiteit is louter een bevrijde geest (bron: Torrie T. Asai) 

58 - De vragende : Creativiteit is het ontdekken van een vraag die nooit eerder gesteld werd. Wie een idiosyncratische vraag bedenkt, vindt noodzakelijkerwijs ook een uniek antwoord (bron: Kenya Hara) 

59 - De gevleugelde : Creativiteit valt onmogelijk uit te leggen. Het is als een vogel vragen hoe hij vliegt. Je moet het gewoon doen (bron: Eric Jerome Dickey) 

60 - De ordelijke: Creativiteit is het vermogen om orde te op te leggen aan de willekeurigheid van de natuur (bron: Eric Hoffer) 

61 - De doorprikte : Creativiteit is het alledaagse doorprikken om het wonderbaarlijke te vinden (bron: Bill Moyers)  

62 - De hopeloze: Niets lokt creativiteit beter uit dan armoede, een gevoel van hopeloosheid en een beetje paniek (bron: Vik Muniz) 

63 - De lege : Creativiteit is altijd een sprong in het diepe. Je wordt geconfronteerd met een lege pagina, een leeg canvas of een leeg podium (bron: Julia Cameron)  

64 - De zelfzekere :Creativiteit kan worden omschreven als het loslaten van zekerheden (bron: Gail Sheeny) 

65 - De empathische : Voor ons betekent creativiteit denken aan de levens van ons publiek hoe met hen de verbinding aan te gaan (bron: Anna Wintour) 

66 - De plotsklapse : Creativiteit is het plotse einde van onwetendheid (bron: Edwin Land) 

67 - De sprakeloze: Echte creativiteit begint waar taal eindigt (bron: Arthur Koestler) 

68 - De vermoedelijke: Een vermoeden is creativiteit die je wat probeert te vertellen (bron: Frank Capra) 

69 - De evolutionaire : Creativiteit kan uitsluitend anarchistisch, kapitalistisch en darwiniaans zijn (bron: Umberto Eco) 

70 - De talentloze : Creativiteit is geen talent, het is een attitude (bron: Jenova Chen) 

71 - De volwassen : Creativiteit is niet louter de onschuldige spontaniteit van onze jeugd en kindertijd. Ze moet versmolten zijn met de passie van een volwassene, die voorbij de grenzen van de dood verder wil leven (bron: Rollo May) 

72 - De moedige : Creativiteit maakt een sprong, en kijkt dan waar ze geland is (bron: Mason Cooley) 

73 - De roemloze : Creativiteit gaat niet over faam (bron: Alessandro Michele)  

74 - De speelse : Echt spelen, is creativiteit (bron: John Lasseter) 

75 - De arbeidsintensieve : Mensen bewijzen creativiteit vooral lippendienst. Ze waarderen haar en zeggen dat ze creatief willen zijn, maar willen er niet aan werken. Creativiteit komt niet uit de lucht vallen (bron: Iris Apfel) 

76 - De tussen de eigen oren : Creativiteit brengt je op plekken in je hoofd waar je nog niet eerder bent geweest (bron: (de legendarische) Suzan van Delft) 

Met onregelmatige regelmaat komen er nieuwe bestaande definities bij, tot we aan 101 zijn. En dan zien we wel verder. :-)

Wil je er eentje delen? Neem dan meteen contact op.  Alvast bedankt! 

Karl Raats (Antwerpen °1971) is keynote spreker en veelzijdig dagvoorzitter.

 

Zijn interactieve lezingen, inspirerende workshops en werkvormen op maat stimuleren collega's tot slimmer samenwerken, teams om eigenaarschap te nemen en leidinggevenden om medewerkersbetrokkenheid te bevorderen.

Hij is tevens auteur van de Ja Cheque®, de enige cadeaubon ter wereld waarmee je iemands grootste droom cadeau doet.

 

Karl op jouw event? Neem tijdig contact op om teleurstellingen te voorkomen.

Karl_Dagvoorzitter Dag vd Rechtspraak_edited.jpg
bottom of page