top of page
water-drops-in-shape-of-thought-bubble-on-blue-bac-2021-09-02-06-19-58-utc (1)_edited.jpg

Imagineering

Wat is Imagineering?

Imagineering is een denktechniek die zich richt op het ontwikkelen van creatieve ideeën en innovatieve oplossingen voor problemen.

Het is ontstaan in de jaren 50 van de vorige eeuw bij Disney, waar Imagineering werd gebruikt om nieuwe attracties en themaparken te ontwerpen. Tegenwoordig wordt Imagineering in veel verschillende sectoren toegepast, van productontwerp tot marketing en management. 

 

Het basisidee achter Imagineering is dat creativiteit en innovatie kunnen worden gestimuleerd door het combineren van verschillende denkmethoden en perspectieven. Imagineering combineert bijvoorbeeld creativiteit met strategisch denken en design thinking, waardoor nieuwe ideeën en oplossingen ontstaan. 

De voordelen van Imagineering 

Imagineering heeft verschillende voordelen, zowel voor individuen als voor organisaties. Hieronder bespreken we enkele van de belangrijkste voordelen: 

 1. Stimuleert creativiteit

  Imagineering moedigt mensen aan om out-of-the-box te denken en nieuwe ideeën te ontwikkelen. Dit kan leiden tot innovatieve oplossingen en creatieve doorbraken. 
   

 2. Bevordert innovatie
  Door verschillende denkmethoden en perspectieven te combineren, kan Imagineering helpen om innovatie te bevorderen en nieuwe producten, diensten of processen te ontwikkelen. 

   

 3. Verbetert samenwerking
  Imagineering kan ook bijdragen aan een betere samenwerking tussen verschillende teamleden, omdat het hen in staat stelt om hun ideeën en perspectieven te delen en samen te werken aan een gemeenschappelijk doel. 

   

 4. Verhoogt motivatie
  Imagineering kan ook bijdragen aan de motivatie van mensen, omdat het hen de mogelijkheid biedt om nieuwe ideeën te ontwikkelen en bij te dragen aan innovatieve projecten. 

Hoe werkt Imagineering? 

​Imagineering omvat verschillende stappen die kunnen worden toegepast op verschillende situaties. Hieronder bespreken we de belangrijkste stappen van de Imagineering denktechniek: 
 

 1. Definieer het probleem of de uitdaging

  Begin met het definiëren van het probleem of de uitdaging die je wilt oplossen. Het is belangrijk om het probleem duidelijk te begrijpen voordat je op zoek gaat naar oplossingen. 
   

 2. Verken verschillende perspectieven
  Combineer verschillende denkmethoden en perspectieven om nieuwe ideeën te genereren. Dit kan bijvoorbeeld worden gedaan door brainstormsessies, mindmaps of andere creatieve technieken. 

   

 3. Ontwikkel concepten
  Ontwikkel nieuwe concepten en ideeën op basis van de verschillende perspectieven die zijn verkend. Selecteer de beste ideeën en werk ze verder uit. 

   

 4. Maak prototypes
  Maak prototypes of testmodellen van de beste ideeën om te zien hoe ze werken in de praktijk. 

   

 5. Test en verbeter
  Test de prototypes en verzamel feedback. Gebruik deze feedback om de ideeën verder te verbeteren en aan te passen. 

   

 6. Implementeer
  Implementeer de beste ideeën en oplossingen in de praktijk. 

Imagineering kan worden toegepast in verschillende sectoren en situaties.  Hier zijn enkele voorbeelden van Imagineering in de praktijk: 
 

 • Productontwerp
  Imagineering kan worden gebruikt om nieuwe producten te ontwikkelen door het combineren van verschillende denkmethoden en perspectieven. Dit kan bijvoorbeeld leiden tot innovatieve producten met nieuwe functies of materialen.
   

 • Marketing
  Imagineering kan ook worden gebruikt in marketing om nieuwe ideeën te ontwikkelen voor productpromotie of reclamecampagnes. Bijvoorbeeld door het combineren van creatieve concepten met strategisch denken. 

   

 • Organisatie-innovatie
  Imagineering kan worden gebruikt om innovatie in organisaties te bevorderen door het stimuleren van creativiteit en het ontwikkelen van nieuwe processen of werkwijzen. 

   

 • Persoonlijke ontwikkeling
  Imagineering kan ook worden gebruikt voor persoonlijke ontwikkeling door het stimuleren van creativiteit en het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden of ideeën. 

Veelgestelde vragen Imagineering

Is Imagineering alleen geschikt voor creatieve mensen?  

Nee, Imagineering kan worden toegepast door iedereen, ongeacht hun creatieve achtergrond. Het gaat erom verschillende denkmethoden en perspectieven te combineren om nieuwe ideeën en oplossingen te genereren. 
 

Moet ik een team hebben om Imagineering toe te passen? 

Nee, Imagineering kan ook individueel worden toegepast. Het is echter wel vaak effectiever om in een team te werken, omdat verschillende perspectieven kunnen worden gecombineerd. . 
 

Hoe lang duurt het om Imagineering toe te passen
 

De tijd die nodig is om Imagineering toe te passen hangt af van de complexiteit van het probleem en de uitdagingen waarmee je te maken hebt. Het kan variëren van enkele uren tot enkele weken. 

bottom of page