top of page
creatief-denken-termen-begrippen _image small.jpeg

Associatief denken

Als mens maken we voortdurend associaties tussen verschillende dingen, gebeurtenissen en ideeën. Associatief denken is dan ook een fundamenteel onderdeel van onze denkprocessen.
Maar wat is associatief denken precies, en hoe kun je het gebruiken om creatief en probleemoplossend te denken? 

Wat is associatief denken?

Associatief denken is een cognitief proces waarbij we nieuwe ideeën, concepten en informatie koppelen aan bestaande kennis en ervaringen. Dit kan leiden tot creativiteit, innovatie en nieuwe inzichten. Het is een waardevolle vaardigheid die in veel verschillende contexten kan worden toegepast, van kunst en design tot wetenschap en technologie. 

Basisprincipes

Associatief denken is gebaseerd op de veronderstelling dat nieuwe kennis en inzichten voortkomen uit de koppeling van bestaande kennis en ervaringen. Dit kan op verschillende manieren gebeuren, bijvoorbeeld door het leggen van verbanden tussen woorden, begrippen of ideeën die op het eerste gezicht weinig met elkaar te maken hebben.

Verschillende associatieve denktechnieken

Er zijn verschillende technieken die je kunt gebruiken om je associatieve denkvermogen te vergroten.
Enkele voorbeelden zijn:

 • Mindmapping: een visuele manier om ideeën en concepten te organiseren en te verbinden.
   

 • Associatieve brainstorming: het creëren van nieuwe ideeën door te associëren met bestaande ideeën.
   

 • Analoge denken: het toepassen van ideeën uit andere domeinen om nieuwe inzichten te verkrijgen.
   

 • Lateraal denken: het vinden van nieuwe oplossingen door het stellen van niet-voor de hand liggende vragen.

Toepassing in de praktijk

Associatief denken kan in veel verschillende contexten worden toegepast, van creatieve industrieën zoals kunst en design tot wetenschappelijk onderzoek en technologische innovatie.
Enkele voorbeelden zijn:

 

 • Creatief schrijven: het creëren van nieuwe ideeën en verhalen door middel van associaties tussen woorden en concepten.
   

 • Productontwerp: het ontwerpen van nieuwe producten door middel van associaties tussen bestaande producten en concept
   

 • Marketing: het bedenken van nieuwe marketingcampagnes door middel van associaties tussen producten, diensten en doelgroepen.
   

 • Wetenschappelijk onderzoek: het vinden van nieuwe oplossingen en hypothesen door het koppelen van bestaande kennis en ervaringen.
   

Hieronder enkele voorbeelden uit verschillende domeinen:
 

 • Kunst en design: kunstenaar Salvador Dali gebruikte associatieve denktechnieken om zijn surrealistische schilderijen te creëren. Hij combineerde bijvoorbeeld dieren met menselijke figuren en andere onverwachte elementen om een ​​nieuwe en verrassende beeldtaal te creëren.
   

 • Wetenschap: de beroemde natuurkundige Albert Einstein gebruikte analoge denktechnieken om zijn theorieën over het universum te ontwikkelen. Hij zag bijvoorbeeld een overeenkomst tussen de beweging van de aarde en de beweging van een schip op zee, wat hem inspireerde tot zijn relativiteitstheorie.
   

 • Marketing: het drankmerk Red Bull is een voorbeeld van een succesvolle marketingcampagne die gebaseerd is op associatieve denktechnieken. Het merk koppelde energiedrankjes aan extreme sporten, waardoor het een nieuw en aantrekkelijk imago kreeg voor jonge consumenten.
   

 • Productontwerp: de Apple iPod is een ander voorbeeld van een succesvol product dat gebruik maakt van associatief denken. Het ontwerp van de iPod was gebaseerd op de associatie van muziek en mobiliteit, wat resulteerde in een compact en draagbaar apparaat waarmee je overal je favoriete muziek kunt beluisteren.

Veel gestelde vragen over Associatief Denken

Wat is het verschil tussen associatief en lineair denken?

Associatief denken is gebaseerd op het koppelen van bestaande kennis en ervaringen om nieuwe inzichten en ideeën te creëren. Lineair denken daarentegen is gebaseerd op een stapsgewijze benadering van een probleem, waarbij elke stap logisch volgt op de vorige. Associatief denken kan leiden tot creatieve en verrassende oplossingen, terwijl lineair denken doorgaans meer gestructureerd en voorspelbaar is.

 

 

Kan iedereen associatief denken leren?

 

Ja, associatief denken is een vaardigheid die kan worden geleerd en verbeterd. Door verschillende technieken en strategieën toe te passen, kun je je associatieve denkvermogen vergroten en creatiever en probleemoplossend denken.

 

 

Welke voordelen heeft associatief denken?

Associatief denken kan leiden tot nieuwe inzichten, ideeën en oplossingen. Het kan ook helpen bij het verbeteren van creativiteit en innovatie, evenals het vergemakkelijken van communicatie en samenwerking in groepen.

bottom of page