top of page
SIT_stock image KR.png

Systematic Inventive Thinking

Wat is Systematic Inventive Thinking?

Systematic Inventive Thinking is een gestructureerde methode voor het bedenken van nieuwe ideeën en oplossingen. Het is ontwikkeld door G. Altshuller en zijn team in de jaren '40 en '50 van de vorige eeuw en is gebaseerd op het idee dat creativiteit een systeem is dat kan worden geleerd en toegepast. 

De methode van Systematic Inventive Thinking is gebaseerd op vijf denkrichtingen, die elk een andere manier van denken vertegenwoordigen. Deze denkrichtingen zijn: 

 • Verplaatsen: het verplaatsen van elementen binnen een systeem of van het ene systeem naar het andere. 

 • Verkleinen: het verkleinen van elementen binnen een systeem of het creëren van een deel van het geheel. 

 • Vergroten: het vergroten van elementen binnen een systeem of het creëren van een nieuw geheel. 

 • Weglaten: het weglaten van elementen binnen een systeem of het creëren van een systeem zonder bepaalde elementen. 

 • Omkeren: het omkeren van de functie van een element binnen een systeem. 
   

Door het toepassen van deze denkrichtingen kun je creatiever en innovatiever denken en nieuwe ideeën en oplossingen bedenken. 

De vijf denkrichtingen van Systematic Inventive Thinking 
 1. Verplaatsen 
  Bij de denkrichting 'verplaatsen' gaat het erom dat je elementen binnen een systeem verplaatst. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat je onderdelen van een product van plaats verandert, of dat je een bepaalde functie van een product verplaatst naar een ander product. Door elementen te verplaatsen ontstaan er nieuwe combinaties en mogelijkheden. 
   

 2. Verkleinen 
  Bij de denkrichting 'verkleinen' gaat het erom dat je elementen binnen een systeem verkleint. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat je een product kleiner maakt, of dat je een deel van een product verkleint. Door elementen te verkleinen ontstaan er nieuwe mogelijkheden en kan het product bijvoorbeeld goedkoper worden. 
   

 3. Vergroten
  Bij de denkrichting 'vergroten' gaat het erom dat je elementen binnen een systeem vergroot. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat je een product groter maakt, of dat je een nieuw geheel creëert door elementen samen te voegen. Door elementen te vergroten ontstaan er nieuwe mogelijkheden en kan het product bijvoorbeeld krachtiger worden. 
   

 4. Weglaten 
  Bij de denkrichting 'weglaten' gaat het erom dat je elementen binnen een systeem weglaat. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat je een bepaald onderdeel van een product weglaat, of dat je een nieuw systeem creëert zonder bepaalde elementen. Door elementen weg te laten ontstaan er nieuwe mogelijkheden en kan het product bijvoorbeeld eenvoudiger worden. 
   

 5. Omkeren 
  Bij de denkrichting 'omkeren' gaat het erom dat je de functie van een element binnen een systeem omdraait. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat je een product gebruikt voor een ander doel dan waar het oorspronkelijk voor bedoeld was. Door de functie van elementen om te keren ontstaan er nieuwe mogelijkheden en kan het product bijvoorbeeld veelzijdiger worden. 

Het toepassen van Systematic Inventive Thinking in de praktijk 
 1. Definieer het probleem 
  Bepaal wat het probleem is waarvoor je een oplossing zoekt. Zorg ervoor dat het probleem helder omschreven is en dat je begrijpt wat de uitdaging precies inhoudt. 
   

 2. Pas de denkrichtingen toe 
  Gebruik de vijf denkrichtingen van Systematic Inventive Thinking om nieuwe ideeën te genereren. Probeer verschillende denkrichtingen toe te passen en kijk welke ideeën daaruit voortkomen. 
   

 3. Selecteer de beste ideeën 
  Bekijk welke ideeën het meest veelbelovend zijn en welke het beste passen bij de oplossing van het probleem. Maak een selectie van de beste ideeën en kijk welke het meest praktisch en haalbaar zijn. 
   

 4. Ontwikkel de gekozen ideeën 
  Werk de geselecteerde ideeën verder uit en ontwikkel deze tot concrete oplossingen. Zorg ervoor dat de oplossingen praktisch en haalbaar zijn, en dat ze het probleem daadwerkelijk oplossen. 
   

 5. Test en implementeer de oplossing 
  Test de ontwikkelde oplossing en bekijk of deze werkt zoals bedoeld. Als de oplossing werkt, implementeer deze dan in de praktijk. Als de oplossing nog niet helemaal werkt, ga dan terug naar stap 3 en ontwikkel de oplossing verder. 

Veelgestelde vragen over Systematic Inventive Thinking

Kan iedereen Systematic Inventive Thinking toepassen?  

Ja, iedereen kan Systematic Inventive Thinking toepassen. Het is een gestructureerde methode die je kan helpen om op een creatieve en gestructureerde manier nieuwe ideeën te bedenken en problemen op te lossen. 

 

Moet ik een expert zijn om Systematic Inventive Thinking toe te passen? 
 

Nee, je hoeft geen expert te zijn om Systematic Inventive Thinking toe te passen. Het is wel belangrijk dat je de methode begrijpt en de denkrichtingen op de juiste manier toepast. 

 

Kun je Systematic Inventive Thinking ook in groepsverband toepassen? 
 

Ja, Systematic Inventive Thinking kan ook in groepsverband worden toegepast. Dit kan bijvoorbeeld in een brainstormsessie of in een workshop. 

bottom of page