top of page

Design Thinking

Wat is Design Thinking?

Design Thinking is een methode om op een gestructureerde manier tot nieuwe ideeën en oplossingen te komen. Het is ontstaan in de ontwerpwereld, maar wordt tegenwoordig ook veel gebruikt in de zakelijke wereld. Bij Design Thinking staat de gebruiker centraal. Je gaat op zoek naar de behoeften en wensen van de gebruiker en ontwikkelt daarop een passende oplossing. 

Het proces van Design Thinking bestaat uit verschillende stappen. Deze stappen worden vaak weergegeven in de vorm van een model, zoals het model van de Design Council.

Dit model bestaat uit vijf stappen: 

  1. Empathize (inleven) 

  2. Define (definiëren) 

  3. Ideate (ideeën genereren) 

  4. Prototype (prototypen) 

  5. Test (testen)

Stap 1 : Emphatize (inleven)

De eerste stap van Design Thinking is het inleven in de gebruiker. Je gaat op zoek naar de behoeften en wensen van de gebruiker en probeert te begrijpen wat hem / haar drijft. Dit doe je bijvoorbeeld door interviews af te nemen, observaties te doen en data te verzamelen. 

Het is belangrijk om tijdens deze stap open te staan voor nieuwe inzichten en ideeën. Je probeert de gebruiker echt te begrijpen en te achterhalen wat hij / zij belangrijk vindt. 

Stap 2: Define (definiëren)

Na het inleven in de gebruiker ga je de behoeften en wensen definiëren. Je formuleert een probleemstelling en bepaalt wat je wil bereiken 

 

Stap 3: Ideate (ideeën genereren)

Eens de probleemstelling geformuleerd is en de behoeften van de gebruiker in kaart zijn gebracht, kan je beginnen met het genereren van ideeën. Dit doet je samen met een multidisciplinair team, dat bestaat uit bijvoorbeeld ontwerpers, marketeers, technici en klanten. 

Tijdens deze stap ga je op zoek naar zoveel mogelijk ideeën. Je moedigt iedereen aan om zijn / haar ideeën te delen en maakt gebruik van verschillende creativiteitstechnieken, zoals brainstormen, mindmapping en visualiseren. 

Stap 4: Prototype (prototypen) 

Na het genereren van ideeën gaat u aan de slag met het maken van een prototype. Dit kan bijvoorbeeld een schets, model of mock-up zijn. Het doel van een prototype is om de ideeën tastbaar te maken en te kijken of ze ook echt werken in de praktijk. 

Het maken van een prototype hoeft niet ingewikkeld of duur te zijn. U kunt bijvoorbeeld gebruikmaken van papier, karton, klei of digitale tools. 

Stap 5: Test (testen)  

Tot slot gaat u het prototype testen. U laat het prototype zien aan de gebruiker en vraagt om feedback. Op basis van deze feedback kunt u het prototype verder verbeteren en eventueel een nieuw prototype maken. 

Het doel van deze stap is om te kijken of het prototype ook echt werkt in de praktijk en of het aansluit bij de behoeften en wensen van de gebruiker. 

Design Thinking binnen uw organisatie

Design Thinking kan worden toegepast in allerlei organisaties, ongeacht de sector of de grootte van de organisatie. Om Design Thinking succesvol toe te passen, is het belangrijk om te starten met een multidisciplinair team en om de gebruiker centraal te stellen.

 

Hieronder een aantal praktische tips: 

Tip 1: Werk met een multidisciplinair team 

Om tot nieuwe ideeën en oplossingen te komen, is het belangrijk om te werken met een multidisciplinair team. Dit team bestaat uit verschillende mensen met diverse achtergronden, zoals ontwerpers, marketeers, technici en klanten. 

Door met een multidisciplinair team te werken, wordt er vanuit verschillende perspectieven naar het probleem gekeken en ontstaan er meer ideeën. 

Tip 2: Stel de gebruiker centraal

Bij Design Thinking staat de gebruiker centraal. Het is belangrijk om goed te begrijpen wat de behoeften en wensen van de gebruiker zijn. Door hierop te focussen, ontwikkel je producten en diensten die echt aansluiten bij de gebruiker. 

Tip 3: Experimenteer en faal 

Design Thinking draait om experimenteren en het maken van fouten. Niet elk idee zal succesvol zijn, maar juist door te experimenteren en te falen ontstaan er nieuwe inzichten en ideeën. 

Veelgestelde vragen over Design Thinking

Wat is het verschil tussen Design Thinking en Lean Startup?  

Design Thinking en Lean Startup lijken op het eerste gezicht veel op elkaar, omdat beide methoden zich richten op het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten. Het belangrijkste verschil zit hem in de benadering. 

Bij Design Thinking gaat het vooral om het begrijpen van de gebruiker en het ontwikkelen van oplossingen die aansluiten bij de behoeften en wensen van de gebruiker. Bij Lean Startup gaat het meer om het testen van hypotheses en het iteratief verbeteren van het product of de dienst. 

Kan ik Design Thinking ook alleen toepassen?

Hoewel Design Thinking vaak in een multidisciplinair team wordt toegepast, is het ook mogelijk om het alleen toe te passen. Het is wel belangrijk om te zorgen voor diversiteit in de input. Dit kan bijvoorbeeld door feedback te vragen aan klanten, collega's of andere experts. 

Hoe lang duurt een Design Thinking-project?

De duur van een Design Thinking-project kan variëren, afhankelijk van de omvang van het project en de beschikbare tijd en middelen. Over het algemeen duurt een Design Thinking-project enkele weken tot enkele maanden. 

bottom of page